Top menu

Wyzwania w pracy z osobami uzależnionymi w doświadczeniu instytucji ochrony zdrowia

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zorganizował jednodniowe szkolenie metodą warsztatową pn.: „Wyzwania w pracy z osobami uzależnionymi w doświadczeniu instytucji ochrony zdrowia”, w którym wzięło udział 15 uczestników - przedstawicieli  ośrodków dla osób uzależnionych, służby więziennej, ośrodków pomocy społecznej, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych.  Szkolenie odbyło się w dniu 9 grudnia 2022 w siedzibie ROPS w Zielonej Górze. Warsztaty poprowadziła  dr hab. Dorota Rybczyńska Abdel-Kawy – Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii, założycielka i dyrektorka NZOZ „LOPiT” – Lubuskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Osób Uzależnionych i Współuzależnionych w Zielonej Górze . Celem nadrzędnym warsztatów było forum,  wymiana doświadczeń w obszarze pracy z osobami uzależnionymi . Tematyka obejmowała m.in.:  główne paradygmaty terapii uzależnień, system pomocy osobom uzależnionym, kryteria doboru odpowiedniego programu w systemie, walory pracy w obszarze uzależnień, trudności w terapii osób uzależnionych, bliskie i dalsze konsekwencje w pracy z osobą uzależnioną, możliwości przeciwdziałania negatywnym następstwom vs. minimalizowania trudności w praktyce zawodowej.  Warsztaty cieszyły się dużą aktywnością oraz zainteresowaniem ze strony uczestników, cenna okazała się wymiana doświadczeń, możliwość nawiązania współpracy między przedstawicielami w obszarze instytucji wspierających osoby  uzależnione.

Luty
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

Multimedia