Top menu

Wyniki otwartego konkursu ofert ze środków budżetu Województwa Lubuskiego - dofinansowanie inwestycji na rzecz osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

20.12.2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert przekazując ze środków budżetu Województwa Lubuskiego kwotę 400.000,00 zł na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 r. na terenie województwa lubuskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, polegających na dofinansowaniu inwestycji na rzecz osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. 

Wykaz zadań publicznych, które otrzymały dofinansowanie zawarty jest w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.

W przypadku gdy podmiot, który otrzyma w aplikacji Generator eNGO wezwanie do złożenia korekty oferty zobowiązany jest niezwłocznie do jej aktualizacji:

  1. w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie www.engo.org.pl   ,
  2. w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości 36 (sekretariat pok. Nr 10, I piętro).
Luty
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

Multimedia