Top menu

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze pomocy społecznej

18 stycznia 2023 roku ogłoszony został otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze pomocy społecznej. Zarząd Województwa Lubuskiego na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia br. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert i dokonał podziału środków finansowych w kwocie 50.000 zł na realizację zadań publicznych zlecanych podmiotom III sektora w obszarze pomocy społecznej.

Wykaz przyznanych dotacji zawarty jest w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.

Podmioty które otrzymają w aplikacji Generator eNGO wezwanie do złożenia korekty oferty zobowiązane są niezwłocznie do jej aktualizacji:

  1. w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie www.engo.org.pl ,
  2. w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF, w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości 36 (sekretariat pok. nr 10, I piętro) albo przesłać pocztą.
Załącznik:

Wykaz przyznanych dotacji w obszarze pomocy społecznej w 2023 roku

Marzec
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia