Top menu

Wyniki I otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - PFRON

14.06.2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego rozstrzygnął I otwarty konkurs ofert przekazując ze środków PFRON kwotę 431.451,00 zł na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1945).

Wykaz zadań publicznych, które otrzymały dofinansowanie zawarty jest w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.

Podmioty, które otrzymają w aplikacji Generator eNGO wezwanie do złożenia korekty oferty zobowiązane są niezwłocznie do jej aktualizacji:

  1. w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie www.engo.org.pl   ,
  2. w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF korespondencyjnie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra., w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze
    przy Al. Niepodległości 36 (sekretariat pok. Nr 10, I piętro).
Listopad
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Multimedia