Top menu

Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Zarządzeniem Nr 4/2024 Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 8 stycznia 2024 r. powołana została  Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych , będącą jego organem opiniodawczo-doradczym. Rada powołana została na podstawie art. 44a. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2023 poz. 100 z późn. zm.). Artykuł 44c cytowanej ustawy określa tryb powołania, liczbę członków oraz skład Rady.

W skład Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych weszły:

  1. Tarnawska Danuta – przedstawicielka Zrzeszenia Sportowo – Rehabilitacyjnego „START” w Zielonej Górze;
  2. Rusińska Lidia – przedstawicielka Spółdzielni Socjalnej „Zielone Oko” w Zielonej Górze;
  3. Piwowarska Beata – przedstawicielka Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gorzowie Wielkopolskim;
  4. Ambroży Małgorzata - przedstawicielka Katolickiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” w Zielonej Górze;
  5. Karasińska Julita – przedstawicielka Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim;
  6. Jankowska Izabela - przedstawicielka Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp.;
  7. Kulikowska Zofia - przedstawicielka Gminy Zabór.

Do zakresu działania Rady należy:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

  •  integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  •  realizacji praw osób niepełnosprawnych,

2) opiniowanie projektów wojewódzkich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
3) ocena realizacji programów,
4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjętych przez sejmik województwa pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Kontakt e – mail: RadaON@rops.lubuskie.pl lub telefoniczny za pośrednictwem Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych : tel. 68 32 31 924.

Lipiec
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Multimedia