Top menu

„Witajcie w naszej bajce”. Magia dziecięcego słuchowiska

Pięć miejscowości, pięć różnych grup dzieci, pięć fantastycznych nagrań wierszyków Jana Brzechwy.  Sympatyczny Gutek (który przemawia głosem aktora Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp., Mikołaja Kwiatkowskiego) przeprowadzi Was przez wyczarowany w Sulechowie, Świebodzinie, Słubicach, Dobiegniewie i Gorzowie Wielkopolskim zwierzyniec, w którym goszczą między innymi skaczące niedościgle małpy, krokodyl znad Nilu czy niezwykle grzeczny miś. Dodatkowo zawitamy do ogrodu, gdzie poznamy skomplikowane relacje między rzepą a miodem oraz wysłuchamy historii słynnej Samochwały.

W nagraniach udział wzięły dzieci z następujących instytucji:

Sulechowski Dom Kultury im. Fryderyka Chopina

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Fryderyka Chopina w Świebodzinie

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Słubicach

Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Września – Woldenberczyków w Dobiegniewie

Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Sportowymi im. Władysława Broniewskiego w Gorzowie Wlkp.

Nagrania zrealizowano w projekcie „Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7 Równowaga społeczna, Działanie 7.5 Usługi społeczne.

Grudzień
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia