Top menu

Wakacyjne kompleksowe wsparcie konsultacyjne osób niepełnosprawnych i ich opiekunów - projekt Stowarzyszenia „Ex Dono”

Stowarzyszenie „Ex Dono zaprasza mieszkańców POWIATU GRODZKIEGO ZIELONA GÓRA i ZIELONOGÓRSKIEGO do korzystania z bezpłatnych usług projektu, które realizowane będą stacjonarnie i zdalnie (teleporada/wideoporada, zapytania drogą e-mail) przez: psychologa, prawnika (poradnictwo społeczno – prawne), doradcę informacyjnego (udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego).

Szczegóły dotyczące ww. usług zawarte są w załączniku.

Grudzień
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia