Top menu

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka z siedzibą w Zielonej Górze

Informujemy, że w dniu 23 sierpnia br. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) przez Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka z siedzibą w Zielonej Górze - o dotację w wysokości 10.000 zł.

Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem realizacji zadania jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego wśród młodzieży szkolnej. Zadanie zakłada przeszkolenie w każdej z wybranych trzech szkół województwa lubuskiego ośmiu osób, które następnie będą mogły prowadzić mediacje wśród swoich rówieśników. Nabędą one umiejętności prowadzenia mediacji, rozwiązywania konfliktów wśród swoich rówieśników, w szczególności w sytuacjach, gdy dochodzi do nich pomiędzy osobami mogącymi być wykluczonymi społecznie, będących w ubóstwie. Szkolenie, w formie warsztatów, odbędzie się w każdej szkole w wymiarze 20 godzin. Po zakończeniu szkolenia uczniowie wypracują kodeks mediacji rówieśniczych, który obowiązywał będzie w ich placówce. Po szkoleniu, mediator szkolący poświęci dodatkowo 3 godziny konsultacji indywidualnych dla każdej z grup.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 24 czerwca 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego pozytywnie rozpatrzył ofertę zarekomendował zadanie do dofinansowania kwotą 10.000 zł.

Październik
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Multimedia