Top menu

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie „Ex Dono” z siedzibą w Zielonej Górze

Informujemy, że w dniu 8 czerwca  br. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) przez Stowarzyszenie „EX Dono” z siedzibą w Zielonej Górze - o dotację w wysokości  9.250 zł.

Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Głównym celem zadania jest zapewnienie w okresie wakacyjno-urlopowym darmowego wsparcia prawnego osobom bezbronnym w kontakcie z prawem oraz najbardziej narażonym na wykluczenie społeczne. Wsparcia udzielać będzie wykwalifikowany adwokat / radca prawny. W ramach poradnictwa zapewnione będzie udzielanie odpowiedzi w kwestiach prawnych, jak również pomoc w formułowaniu prostych pism procesowych czy pism do urzędów. Poradnictwo odbywać się będzie w formie stacjonarnej oraz zdalnej. Zadanie kierowane będzie do mieszkańców powiatu grodzkiego Zielona Góra oraz powiatu zielonogórskiego. Porady będą realizowane pomiędzy 4 lipca 2022 a 26 sierpnia 2022 r. w ww. formach i miejscach, łącznie w wymiarze 40 godzin - zakłada się średnio 5 godzin na tydzień.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 13 czerwca 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego pozytywnie rozpatrzył ofertę zarekomendował zadanie do dofinansowania kwotą 9.250 zł.

Załącznik:

Czerwiec
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Multimedia