Top menu

UWAGA wydłużenie terminu oszacowania wartości zamówienia

Oszacowanie wartości zamówienia w ramach projektu „Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny”  Świadczenie usług psychoterapii osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze , w związku z realizowanym projektem „Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7 – Równowaga społeczna, Działanie 7.5 – Usługi społeczne zaprasza do oszacowania kosztów usługi pn. Świadczenie usług psychoterapii osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym 

I. Przedmiot zamówienia – załącznik nr 1

  II. Kod CPV – 85121270-6

III. Harmonogram realizacji zamówienia

Od stycznia 2022 r. do czerwca 2022 r. (w przypadku wydłużenia projektu termin realizacji może ulec zmianie)

IV. Miejsce realizacji usługi:

  1. Świebodzin,
  2. Strzelce Krajeńskie,
  3. Słubice.

 V.  Forma prawna świadczenia usługi przez Wykonawcę to umowa cywilno-prawna (umowa zlecenia lub umowa o współpracy z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) zawarta w oparciu o Kodeks Cywilny.

VI. Zapraszamy do przedstawienia oszacowanych kosztów i przesłania formularza wyłącznie w wersji elektronicznej do dnia 29 grudnia 2021 r. na adres e-mail: w.gornicka@rops.lubuskie.pl.

 VII.    Przesłane oszacowanie nie jest wiążące dla Zamawiającego i nie stanowi podstawy do udzielenia zamówienia.

Styczeń
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Multimedia