Top menu

Szkolenie na temat wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży - organizowanego przez Radę Europy.

Na prośbę Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze przekazuje informację dot. planowanego w dniach 14-15 czerwca br. szkolenia na temat wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży - organizowanego przez Radę Europy.

Planowane szkolenie ma na celu zwiększenie zdolności odpowiednich specjalistów pracujących w terenie z dziećmi i młodzieżą, m.in.:

- psychologów, w szczególności psychologów szkolnych, psychologów w ośrodkach dla uchodźców,

- profesjonalistów pracujących na co dzień z dziećmi, takich jak funkcjonariusze ds. ochrony dzieci oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych goszczących ukraińskie dzieci.

Szkolenie byłoby kontynuacją warsztatów, które odbyły się w grudniu ubiegłego roku w Warszawie. Szkolenie prowadzone będzie w języku angielskim, organizatorzy zapewniają również tłumaczenie na język polski. W załączeniu przekazujemy notę koncepcyjną szkolenia - w języku angielskim.

Marzec
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia