Top menu

Szkolenie dla asystentów/opiekunów osób z niepełnosprawnościami, opiekunów środowiskowych lub asystentów/opiekunów osób starszych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, uprzejmie zaprasza do udziału w szkoleniu dla osób świadczących bezpośrednie usługi społeczne w terenie m. in. asystentów/opiekunów osób z niepełnosprawnościami, opiekunów środowiskowych lub asystentów/opiekunów osób starszych. 

Szkolenie kierowane jest do osób pełniących powyższe funkcję.

Całe szkolenie obejmuje

1)  PANEL TEORETYCZNY - (64 h), który będzie realizowany w ramach czterech dwudniowych spotkań:

20 - 21 wrzesień 2023 r.

05 - 06  październik 2023 r.

12 - 13 październik 2023 r.

18 – 19  październik 2023 r.

Miejsce szkolenia: Dwór Kolesin , Kolesin 14, 66-110 Babimost .

Organizator szkolenia gwarantuje wyżywienie oraz noclegi. Koszty związane z delegacją pokrywają uczestnicy szkolenia.

Zakres tematyczny szkolenia będzie obejmował następujące zagadnienia:

a) zagadnienia z zakresu niepełnosprawności (m.in. stopnie, rodzaje, ulgi i uprawnienia, dofinansowania PFRON, NFZ);

b) zagadnienia z zakresu gerontologii i geriatrii (m.in. aspekty biologiczne, medyczne, psychologiczne, szczególnie w kontekście rozpoznawania problemów funkcjonalnych osoby chorej i niesamodzielnej oraz współpracy podopiecznego i opiekuna, zasady opieki nad osobą starszą, choroby wieku podeszłego, żywienie osób starszych, farmakologia, profilaktyka przeciwodleżynowa);

c) ergonomia pracy opiekuna/asystenta osoby starszej/niepełnosprawnej;

d) pierwsza pomoc przedmedyczna;

e) zagadnienia rehabilitacji i funkcjonowania osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności;

f) etyka w pracy opiekuna/asystenta osoby starszej lub/i niepełnosprawnej;

g) metody radzenia sobie z obciążeniami psychicznymi związanymi z wykonywaniem roli opiekuna/asystenta osoby starszej i/lub z niepełnosprawnościami.

2)  PANEL PRAKTYCZNY – (16 h) na uczestnika.

Przedział czasowy:  04.09.2023 r. – 17.11.2023 r.

Miejsce szkolenia: na terenie województwa lubuskiego, w punktach/miejscach świadczenia usług opieki/asystentury dla osób starszych i/lub z niepełnosprawnościami.

Tematyka zajęć praktycznych zostanie ustalona indywidualnie z uczestnikami szkolenia po przeprowadzonej części teoretycznej.

Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej formularz zgłoszeniowy – Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji (w załączeniu) opatrzony pieczęcią instytucji i podpisem osoby upoważnionej na adres a.dorocka@rops.lubuskie.pl

Na zgłoszenia czekamy do 5 września 2023 r. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniach decydować będzie kolejność zgłoszeń.  

Osoby do kontaktu Agata Dorocka oraz Karina Habelska  tel.: 68 323 18 87.

Grudzień
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia