Top menu

Szkolenia specjalistyczne z zakresu zarządzania i organizacji usług społecznych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie szkoleń dla pracowników centrów usług społecznych zaprasza do udziału w szkoleniach specjalistycznych dla kierowników, koordynatorów usług społecznych oraz organizatorów społeczności lokalnej, w tym dla pracowników ośrodków pomocy społecznej.

Szkolenie zostało zaplanowano w zdalnej formule w zakresie 3 modułów:

Moduł I : Zarządzanie i organizacja usług społecznych (60 h dydaktycznych) 9.05-27.06.2022 roku (15 spotkań),
Moduł II : Opracowanie i realizacja indywidualnych planów usług społecznych (52 h dydaktyczne) 10.05-21.06.2022 roku (13 spotkań),

Moduł III : Organizacja społeczności lokalnej (57 h dydaktycznych) 12.05-30.06.2022 roku (14 spotkań).

W wybranym module może wziąć udział tylko jeden pracownik z danej instytucji.

W procesie rekrutacji do szkoleń realizatorzy będą kierowali się następującymi kryteriami:
1.   gminy, które utworzyły CUS – 5 pkt,
2.   gminy, które posiadają diagnozę pod kątem utworzenia CUS – 4 pkt,
3.   gminy, które zadeklarowały chęć utworzenia CUS – 3 pkt,
4.   gminy, które uczestniczyły do tej pory w realizacji projektu – 2 pkt,
5.   kolejność zgłoszeń – 1 pkt.

Kolejny etap szkoleń zaplanowany jest w okresie sierpień – wrzesień 2022 roku (kolejne 3 moduły).

Warunkiem ukończenia szkolenia kompetencyjnego CUS będzie uzyskanie frekwencji uczestnika na poziomie minimum 80% oraz zaliczenie testu wiedzy (uzyskanie min. 75% możliwych do zdobycia punktów). Na zakończenie szkolenia każdy uczestnik spełniający w/w warunki otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia i podniesienie kompetencji wydane przez realizatora.

Zgłoszenia przyjmowane są do 21 kwietnia 2022 roku na adres email: a.sygutowska@rops.lubuskie.pl

Maj
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Multimedia