Top menu

Spotkania warsztatowe dla gmin c. d.

Za nami kolejne spotkania warsztatowe w ramach diagnozy gmin pod kątem organizacji systemu usług społecznych

organizowanych w ramach działań projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W wydarzeniach uczestniczyli reprezentanci gmin, przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Spotkania poprowadziła dr Anna Mielczarek- Żejmo.

20 maja 2022 r. odbyło się spotkanie w Krośnie Odrzańskim w ramach warsztatów dla gmin z powiatu krośnieńskiego.

Kolejne wydarzenie miało miejsce 27 maja 2022 r. w Żarach skierowane do gmin powiatu żarskiego.

3 czerwca 2022 r. w Strzelcach Krajeńskich odbyły się warsztaty dla gmin z powiatu strzelecko-drezdeneckiego.

Dziękujemy za obecność oraz aktywne uczestnictwo.

Czerwiec
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Multimedia