Top menu

Samorząd Województwa Lubuskiego wspiera Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp.

W dniu 10 czerwca 2022 r. Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze - Jakub Piosik, przekazał w formie darowizny Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. urządzenia typu „DrugWipe 6S” do badania głównych grup narkotyków w ślinie. Darowiznę przyjął insp. Bogdan Piotrowski – I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. 

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 17 maja 2022 r. podjął uchwałę nr 266/3584/22 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny przez Województwo Lubuskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze dla Skarbu Państwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., urządzeń typu „DrugWipe 6S” do badania głównych grup narkotyków w ślinie.

W związku z powyższym, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w bieżącym roku zakupił 127 szt. przedmiotowych narkotestów na kwotę 11 932,92 zł brutto., wspierając tym samym od wielu lat Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp. w realizacji działań i zadań w pracy policjantów garnizonu lubuskiego w celu ograniczenia szkód zdrowotnych i patologicznych zachowań na drogach województwa lubuskiego.

Ponadto przedmiotowe urządzenia spełniają wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organiźmie (Dz. U. 2014, poz. 948), a także wpisują się w realizację zadań, wynikających z „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2030”.

Z doświadczenia i opinii Policji wynika, że urządzenia te są najbardziej praktyczne i przedstawiają najbardziej rzeczywiste wyniki w trakcie badania. W 2021 r. policjanci garnizonu lubuskiego poddali badaniu narkotestami 413 osób, dzięki czemu udało się skutecznie wyeliminować z ruchu 87 potencjalnych sprawców zdarzeń drogowych, w tym być może również tych najbardziej tragicznych w skutkach. 

Czerwiec
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Multimedia