Top menu

Samorząd Województwa Lubuskiego wspiera Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp.

W dniu 14 czerwca br. Romuald Gawlik Wicemarszałek Województwa Lubuskiego wraz z Jakubem Piosikiem Dyrektorem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze przekazali w formie darowizny Komendzie Wojewódzkiej  Policji w Gorzowie Wlkp. urządzenia typu „DrugWipe 6 S” do badania głównych grup narkotyków w ślinie. Darowiznę przyjął Krzysztof Sidorowicz I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zakupił 144 szt. narkotestów na kwotę 11 975,04 zł brutto Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 06 czerwca 2017 r. podjął uchwałę nr 190/2590/17 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny przez Województwo Lubuskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze dla Skarbu Państwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. urządzeń typu „DrugWipe 6S” do badania głównych grup narkotyków w ślinie.

Z doświadczenia i opinii Policji wynika, że urządzenia te są najbardziej praktyczne i przedstawiają najbardziej rzeczywiste wyniki w trakcie badania. Ponadto przedmiotowe urządzenia spełniają wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie (Dz. U. 2014, poz. 948).

Przedmiotowe urządzenia zakupione zostały w celu ograniczenia szkód zdrowotnych i patologicznych zachowań na drogach województwa lubuskiego i zostaną wykorzystane w pracy policjantów garnizonu lubuskiego. Zadanie wpisuje się również w realizację „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”.

Listopad
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Multimedia