Top menu

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie ze środków z budżetu państwa w latach 2022-2026 realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego na terenie województwa lubuskiego”

Zarząd Województwa Lubuskiego na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2022 r. wyraził zgodę na przyznanie dotacji ze środków z budżetu państwa w latach 2022-2026 na prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego na terenie województwa lubuskiego.

W otwartym konkursie ofert wpłynęła jedna oferta złożona przez Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny „Żar” z siedzibą w Żarach. Komisja konkursowa powołana przez Zarząd Województwa Lubuskiego pozytywnie zaopiniowała tę ofertę. Oferta zawiera błędy, które oferent może poprawić poprzez korektę oferty przed podpisaniem umowy o realizacji ww. zadania.

Zarząd Województwa Lubuskiego przyznał dofinansowanie ww. organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego pt. „Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego na terenie województwa lubuskiego” kwotą w wysokości 15.000 zł na 2022 rok - tj. kwotą w wysokości 75.000 zł w okresie pięciu lat. Umowa zostanie zawarta na okres 5-ciu lat.

Maj
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Multimedia