Top menu

Prawo do życia w świecie bez przemocy

31 grudnia 2021 roku rozpoczęła się realizacja projektu  „Prawo do życia w świecie bez przemocy”. Realizuje go jako Lider Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, a Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej są partnerami merytorycznymi. Projekt ten obejmuje działania w dwóch modułach - lokalnym dla Zielonej Góry i regionalnym dla 8 powiatów Województwa Lubuskiego.

Moduł lokalny w Zielonej Górze obejmuje:

- spotkania w szkołach podstawowych, przedszkolach i żłobkach nt radzenia sobie z przemocą,

- grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy,

- warsztaty umiejętności wychowawczych,

- program terapeutyczno-psychologiczny dla osób stosujących przemoc,

- poradnictwo specjalistyczne w TKOPD/Ośrodku Interwencji Kryzysowej

- konferencja dla seniorów dot. przeciwdziałania przemocy domowej i w instytucjach pomocowych,

- konferencja pn. „Mądre rodzicielstwo dzieci do 6 roku życia”

 Moduł regionalny w 8 powiatach obejmuje:

- szkolenia dla przedstawicieli 8 powiatów w zakresie przeciwdziałania przemocy i sytuacji kryzysowych,

- mobilny psycholog.

A w ramach działań informacyjnych zaplanowane są artykuły w prasie i audycje w radiu.

Będziemy informować Państwa o realizacji poszczególnych działań i możliwości uczestnictwa w nich na naszej stronie oraz na stronie lidera www.tkopd.pl

Projekt realizowany jest od 31 grudnia 2021 do września 2023 i jest realizowany w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Maj
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Multimedia