Top menu

Powołany został Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubuskiego (RKRES) na lata 2023-2026

Zarządzeniem nr 54/2023 Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 31 maja 2023 r. powołany został Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubuskiego (RKRES) na lata 2023-2026

Przed Komitetem wiele zadań m.in.

  1. przedstawianie opinii o regionalnym programie rozwoju na rzecz ekonomii społecznej oraz o projektach uchwał organów samorządu województwa, dotyczących funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej;
  2. zapoznawanie się z efektami realizacji regionalnego programu rozwoju na rzecz ekonomii społecznej oraz przedstawianie opinii w tym zakresie;
  3. realizacja innych zadań wynikających z dokumentów krajowych i regionalnych, związanych z tematyką ekonomii społecznej, zwłaszcza z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Pierwsze posiedzenie Komitetu odbędzie się we wrześniu br.

Serdecznie gratulujemy wszystkim powołanym do Komitetu oraz życzymy efektywnej współpracy i zrealizowania wielu wspólnych przedsięwzięć służących budowaniu pozytywnego wizerunku sektora ekonomii społecznej w województwie lubuskim.

Grudzień
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia