Top menu

Po rocznej przerwie wracają obchody XXII Lubuskiego Tygodnia Seniora

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że w dniach od 11 do 16 października 2021 r. na terenie województwa lubuskiego obchodzony będzie XXII Lubuski Tydzień Seniora - pod honorowym patronatem Elżbiety Anny Polak Marszałek Województwa Lubuskiego.

Inauguracja Lubuskiego Tygodnia Seniora rozpocznie się 12 października br. o godz. 11.00 w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego UMWL w Zielonej Górze uroczystym wręczeniem aktów powołania członkom Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów II kadencji. Wykład pn. ,,Dary Natury” wygłosi pan Andrzej Nowacki, swoją obecnością inaugurację wzbogaci wokalistka Eleni, która wystąpi wraz z zespołem.

Na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze zostanie opublikowany program lokalnych działań organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe w ramach obchodów XXII Lubuskiego Tygodnia Seniora. Ze względu na sytuację epidemiczną niektóre z wydarzeń w ramach XXII LTS zostały już zorganizowane, inne mogą odbyć się w terminach niepokrywających się z powyższym. Jednakże wszystkie wydarzenia lokalne, które zostaną przez Państwa zaplanowane w ramach obchodów tegorocznego tygodnia seniora, znajdą się w programie działań.

Uprzejmie prosimy zatem jednostki i organizacje działające na terenie województwa lubuskiego o nadsyłanie do 24 września 2021 r. na adres mailowy: sekretariat@rops.lubuskie.pl  informacji o własnych planowanych inicjatywach ,  które mają się odbyć w ramach obchodów XXII Lubuskiego Tygodnia Seniora na poniższych załącznikach:

- Karta zgłoszenia uczestnictwa zał. 1 (jst);

- Karta zgłoszenia uczestnictwa zał. 2 (ngo).

Zgłoszony uczestnik może zapoznać się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych – zał. 3.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa oraz upowszechnianie informacji na Państwa terenie.

Wypełnione dokumenty prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl .

Szczegółowe informacje pod numerami telefonów 68 323 18 88 oraz 68 323 18 85.

Z uwagi na obostrzenia związane z sytuacją epidemiczną i znacznie ograniczoną liczbę uczestników mogących brać udział w wydarzeniach zbiorowych, zgłoszenie uczestnictwa nie będzie jednoznaczne z możliwością wzięcia udziału w inauguracji. Z pewnością jednak wszyscy uczestnicy zaproszeni na naszą uroczystość zostaną o tym powiadomieni telefonicznie do 5 października br.

Styczeń
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Multimedia