Top menu

Ostatnie spotkania warsztatowe dla gmin

Za nami już ostatnie spotkania warsztatowe w ramach diagnozy gmin pod kątem organizacji systemu usług społecznych organizowanych w ramach działań projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W wydarzeniach uczestniczyli reprezentanci gmin, przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

20 czerwca 2022 r. odbyło się spotkanie w Słubicach, 21 czerwca 2022 r. w Sulęcinie a 23 czerwca 2022 r. w Świebodzinie spotkania poprowadziła dr Anna Mielczarek - Żejmo. Kolejne i zarazem ostatnie trzy wydarzenia z cyklu warsztatów odbyły się 30 czerwca 2022 r. w Międzyrzeczu, 1 lipca 2022 r. w Gorzowie Wlkp. oraz 7 lipca 2022 r. we Wschowie, zostały poprowadzone przez dr hab. Mariusza Kwiatkowskiego

Wszystkie spotkania składały się z trzech części.

W część pierwsza zaprezentowana została idea poszerzania zakresu usług społecznych i dopasowywania ich do potrzeb mieszkańców, a także zalety rozwiązania instytucjonalnego, polegającego na organizowaniu tych usług przez centrum usług społecznych. W tej części zarysowane zostały także najważniejsze etapy planowanej diagnozy gotowości gmin do rozszerzania zakresu usług i tworzenia centrów usług społecznych.

W części drugiej prowadzący przedstawili uczestnikom wybrane dane dotyczące sytuacji demograficznej i społecznej gmin w danym powiecie.

Część trzecia spotkania miała charakter typowo warsztatowy, podczas której uczestnicy odpowiadali na poniższe pytania:

1. Jakie usługi wykraczające poza ustawę o pomocy społecznej są świadczone w gminach?

2. Jakie mamy priorytety (najpilniejsze potrzeby do zaspokojenia)?

3. Jakie są najważniejsze bariery rozwoju usług?

(finansowe / organizacyjne / kadrowe / społeczne)

4. Jaka ścieżka rozwoju usług jest preferowana?

(dotychczasowa / nowa – jaka? / CUS – dialog ekspercki)

5. Jakie usługi dla uchodźców?

6. Jakie są potrzeby edukacyjne kadr w związku z rozwojem usług społecznych?

Dziękujemy za obecność oraz aktywne uczestnictwo.

Sierpień
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Multimedia