Top menu

Ostatnie posiedzenie Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów I Kadencji

7 września 2021 roku odbyło się posiedzenie członków Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów. Przebieg spotkania miał wyjątkowy charakter. Na zaproszenie Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Pana Jakuba Piosika gościliśmy delegację Forum Seniorów Województwa Opolskiego działającą przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego. W trakcie obrad obie strony wymieniły się doświadczeniami. Pan Jakub Piosik przedstawił główne zadania i przedsięwzięcia realizowane przez ROPS i Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego na rzecz seniorów. Pani Urszula Chudak, jako Przewodnicząca Rady, omówiła inicjatywy podejmowane przez członków Rady w trakcie 5-letniej kadencji. Z kolei Przewodnicząca Forum Seniorów Pani Leokadia Kubalańca szczegółowo przedstawiła zakres zadań, jakimi zajmują się jego przedstawiciele. Pytań nie było końca. Wszyscy zebrani uznali spotkanie za owocne. Mamy nadzieję na dalszą współpracę.

Styczeń
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Multimedia