Top menu

Od 21 listopada 2022 r. można składać oferty w otwartym konkursie wieloletniego programu „Senior+” na lata 2021-2025 – EDYCJA 2023 r.

W ramach programu samorządy mogą ubiegać się o dotację na utworzenie lub wsparcie Dziennych Domów i Klubów dla seniorów. Celem programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. W projekcie budżetu na program zaplanowano 60 mln złotych. O dofinansowanie ubiegać mogą się gminy, powiaty i samorządy województw.

W 2023 r. środki finansowe w ramach Programu zostaną przeznaczone na dwa moduły:

  • Moduł 1 konkursu –  jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont obiektów albo ich części, będących własnością jednostki samorządu terytorialnego) i/lub wyposażenie ośrodka wsparcia.
  • Moduł 2 konkursu – zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia.

Dokumenty można składać do 5 stycznia 2023 roku, do godziny 16.00 .  Ofertę należy wypełnić, zapisać i złożyć  (za pomocą przycisku „złóż ofertę” ), w Generatorze Obsługi Dotacji (GOD). Generator Obsługi Dotacji jest dostępny na stronie internetowej das.mrips.gov.pl

Złożona oferta automatycznie otrzymuje unikalny numer, którym należy się posługiwać w kontaktach z Urzędem Wojewódzkim.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 17 marca 2023 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu dostępne są na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-edycja-2023 oraz http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/615 . 

Kontakt w sprawie informacji o Programie:

Marzena Modrzewska - tel. 95 7851 474 e-mail: marzena.modrzewska@lubuskie.uw.gov.pl

Hanna Piekarska  – tel. 95 7851 472 e-mail: hanna.piekarska@lubuskie.uw.gov.pl

Sylwia Krasińska - tel. 95 7851 476 e-mail: sylwia.krasińska@lubuskie.uw.gov.pl

Listopad
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Multimedia