Top menu

Obserwatorium Centrów Usług Społecznych

W imieniu Zarządu Fundacji Konwent Klubów i Centrów Integracji Społecznej, informujemy o inicjatywie Fundacji na rzecz wzmocnienia roli organizacji pozarządowych w lokalnych procesach rozwoju usług społecznych. Jest nią Obserwatorium Centrów Usług Społecznych z siedzibą w Lublinie, w którego zakres obowiązków wchodzi prowadzenie aktywnej działalności informacyjno- promocyjnej w odniesieniu do powstawania i funkcjonowania centrów usług społecznych i ich współpracy z NGO (PES). Nie mniej ważne jest realizowanie multidyscyplinarnych badań naukowych w obszarze usług społecznych i cus. Obserwatorium prowadzi także Portal Internetowy CUSY.PL będący zbiorem wiedzy na temat centrów usług społecznych.

Lokalne samorządy zainteresowane utworzeniem centrów oraz same centra, za pośrednictwem Portalu mogą skorzystać z porad prawnika i eksperta ds. usług społecznych. Na zaproszenie samorządów eksperci Obserwatorium odwiedzają i wspierają edukacyjnie wszystkich zainteresowanych w poszczególnych miastach i miejscowościach. Wszystkie te działania i świadczone usługi są całkowicie bezpłatne. Ponadto w dniu 16 września 2021 roku w Obserwatorium została podpisana deklaracja powołania Konwentu Centrów Usług Społecznych w Lublinie (relacja z wydarzenia znajduje się na stronie CUSY.PL). Konwent zawiązały uczestniczące w spotkaniu centra usług społecznych oraz ośrodki pomocy społecznej planujące przekształcić się w centrum, nie tylko z terenu województwa lubelskiego. Obecnie w skład Konwentu wchodzi 19 jednostek organizacyjnych pomocy społecznej ( cus i ops) i jest to największa organizacja zrzeszająca centra w Polsce. Konwent jest platformą wymiany doświadczeń, wypracowania wspólnych stanowisk i prezentowania propozycji rozwiązań systemowych w kluczowych sprawach dotyczących problematyki usług społecznych. Zadaniem Konwentu Centrów Usług Społecznych jest wzmacnianie współpracy pomiędzy centrami a organizacjami pozarządowymi, podmiotami wykonującymi działalność leczniczą oraz osobami fizycznymi i prawnymi realizującymi usługi społeczne. Konwent to także reprezentacja instytucji realizujących usługi społeczne wobec administracji rządowej i samorządowej, a także partner w konsultacjach społecznych w obszarze usług społecznych.

Wszelkich dodatkowych informacji  można uzyskać kontaktując się mailowo na adres: obserwatorium@fundacjakiscis.pl, osobiście w siedzibie Obserwatorium ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin, lub telefonicznie:

1.     Prezes Zarządu Fundacji - dr Paweł Wiśniewski tel. 698999559

2.     Dyrektor Obserwatorium - dr Michał Wójcik tel. 793 503 128

3.     Kierownik Biura Obserwatorium- Ewa Pelczarska tel. 506 659 778

Sierpień
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Multimedia