Top menu

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH REGIONALNEGO PLANU ROZWOJU USŁUG SPOŁECZNYCH I DEINSTYTUCJONALIZACJI DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2023-2026

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza rozpoczęcie konsultacji projektu Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji dla województwa lubuskiego na lata 2023-2026.

Ogłoszenie wraz z załącznikami znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze pod adresem

https://bip.wrota.lubuskie.pl/rops/28/Aktualnosci/

Termin i forma składania uwag

Opinie i uwagi można składać w terminie od 9 do 16 sierpnia 2023 r. za pomocą formularza konsultacyjnego. Uwagi, postulaty, propozycje należy złożyć na dostępnym poniżej formularzu. Formularz konsultacyjny można złożyć drogą elektroniczną na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl . O terminowym złożeniu uwag decyduje data wpływu formularza. Formularze złożone po 16 sierpnia 2023 r. nie będą rozpatrywane.

Grudzień
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia