Top menu

OFERTA ZRZESZENIA SPORTOWO – REHABILITACYJNEGO „START” ZIELONA GÓRA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 lipca br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) przez Zrzeszenia Sportowo Rehabilitacyjnego „Start” z siedzibą w Zielonej Górze na zadanie pn.: „Podsumowanie aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych za 2022 rok”

Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Celem realizowanego projektu będzie zorganizowanie imprezy integracyjnej polegającej na podsumowaniu rocznej aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych, impreza stanowić będzie okazję do spotkania tych, którzy osiągają wybitne wyniki sportowe i sięgają po najwyższe laury na Igrzyskach Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy czy Polski z młodymi zawodnikami którzy dopiero zaczynają swoją przygodę ze sportem. Podczas spotkania zostaną im wręczone statuetki, ponieważ ich postawa, umiejętności i osiągnięte sukcesy posłużą za wzorce do naśladowania dla młodszych niepełnosprawnych sportowców.

Zadanie realizowane będzie w obiektach Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie. Udział w imprezie weźmie 70 osób (50 osób niepełnosprawnych oraz 20 opiekunów).

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 26 lipca 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego pozytywnie rozpatrzył ofertę zarekomendował zadanie do dofinansowania kwotą 7.000 zł.

Sierpień
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Multimedia