Top menu

OFERTA ZIELONOGÓRSKIEGO TOWARZYSTWA HIPOTERAPEUTYCZNEGO

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 września br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłynęła oferta Zielonogórskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego na zadanie: Mikołajkowa integracja.

Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Celem projektu będzie integracja młodzieży pełnosprawnej i niepełnosprawnej, promowanie wolontariatu, pielęgnowanie empatii, rozwój kreatywności oraz autonomiczności, a także uwrażliwianie młodego pokolenia na otaczający świat, w którym są obecne osoby z niepełnosprawnościami. Realizacja niniejszego zadania publicznego  polegać będzie na zorganizowaniu weekendowych warsztatów dla 10 osób pełnosprawnych oraz 10 osób z niepełnosprawnościami.
W programie wydarzenia zaplanowane są: zajęcia z trenerem jazdy konnej, nocleg, całodzienne wyżywienie, opieka 2 opiekunów,  zabawy i gry integracyjne, zajęcia plastyczne oraz ognisko. Obok warsztatów Oferent zorganizuje imprezę mikołajkową, w której weźmie udział 20 uczestników warsztatów, a także 10 dzieci, które na co dzień korzystają z zajęć hipoterapii na terenie ośrodka. Podczas imprezy odbędzie się spotkanie z Mikołajem, który wręczy wszystkim dzieciom paczki przygotowane przez organizatorów. 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 25 września 2023 r. Zarząd Województwa Lubuskiego pozytywnie rozpatrzył ofertę oraz zarekomendował zadanie do dofinansowania kwotą 10.000 zł.

Grudzień
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia