Top menu

OFERTA STOWARZYSZENIA UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W GORZOWIE WLKP.

W dniu 02 września br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp. na zadanie pn.: „Seniorzy sami dla siebie” - o dotację w wysokości 9.900 zł.

Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Podczas realizacji zadania wsparciem objęci będą seniorzy z niepełnosprawnościami. Zadanie polegać będzie na  zorganizowaniu integracyjnego wyjazdu do Goszczanowa dla 20 osób. Podczas pobytu zorganizowane zostaną m.in. zajęcia plastyczne, fotograficzne oraz wokalne, w planie jest również organizacja zajęć sportowych, tanecznych a także elementy gier intelektualnych. Głównym celem projektu jest integracja grupy osób starszych z niepełnosprawnościami skupionych w uniwersytetach trzeciego wieku.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 08 września 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego pozytywnie rozpatrzył ofertę zarekomendował zadanie do dofinansowania kwotą 9.900 zł.

Styczeń
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Multimedia