Top menu

OFERTA STOWARZYSZENIA PO DRUGIEJ STRONIE CUKRU

W dniu 15 września br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłynęła oferta Stowarzyszenia po drugiej stronie cukru   na zadanie: 5 konferencja szkoleniowa Po drugiej stronie cukru.

Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu konferencji, która podzielona zostanie na trzy bloki, adresowane do różnych grup odbiorców:

  1. Blok I Dla pedagogów, psychologów, terapeutów, trenerów, instruktorów, lekarzy, pielęgniarek, studentów kierunków pedagogicznych i medycznych (m.in. cukrzyca typ 1 informacje ogólne o chorobie i terapii oraz opiece nad chorymi, zagadnienia prawne i formalne dot. placówek oświatowych, instytucji, organizacji).
  2. Blok II dla uczestników obu bloków (m.in. wręczenie wyróżnień dla osób, instytucji i organizacji wnoszących szczególny wkład w rozwój świadomości społeczeństwa na temat cukrzycy i życia z nią).
  3. Blok III Dla rodziców, rodziny, przyjaciół oraz osób zaangażowanych w codzienne życie dzieci i młodzieży chorujących na ct1 (m.in. prawo a cukrzyca typ 1, orzeczenia o niepełnosprawności, wsparcie finansowe, asystent osoby niepełnosprawnej, nastolatek i młody dorosły z ct1).

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 19 września 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego pozytywnie rozpatrzył ofertę zarekomendował zadanie do dofinansowania ze środków PFRON kwotą 8.600 zł.

Kwiecień
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Multimedia