Top menu

OFERTA STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM - Mały grant

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 kwietnia br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem na zadanie pn.: „ Samodzielność drogą godnego i prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie” - o dotację w wysokości 8.000 zł.

Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem realizowanego projektu będzie zorganizowanie treningów samodzielności, które mają na celu poprawę umiejętności komunikacyjnych, ukierunkowanie zainteresowań, usprawnienie samodzielnego funkcjonowania w gospodarstwie domowym. Zadanie polegać będzie w głównej mierze na przeprowadzeniu treningów:
- wyrażania potrzeb,
- panowania nad własnym zachowaniem,
- dbania o higienę i zdrowie,
- aktywności ruchowej (sport i rekreacja),
- reagowania w sytuacji zagrożenia i dbanie o bezpieczeństwo (własne i innych). 
Treningi będą odbywały się całodobowo w okresie od soboty do niedzieli (36 h). W treningu uczestniczyć będzie 2 beneficjentów i 2 trenerów samodzielności w ciągu dnia, a 1 trener samodzielności.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 29 kwietnia 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego pozytywnie rozpatrzył ofertę zarekomendował zadanie do dofinansowania kwotą 8.000 zł.

Maj
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Multimedia