Top menu

OFERTA ODDZIAŁU ZIELONOGÓRSKIEGO TOWARZYSTWA HIPOTERAPEUTYCZNEGO

W dniu 12 września br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłynęła oferta Zielonogórskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego.   na zadanie: Mikołajkowa integracja.

Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Celem realizowanego projektu będzie integracja osób z niepełnosprawnościami i młodzieży w pełni sprawnej. Zorganizowane zostaną warsztaty z terapeutycznej jazdy konnej, przeprowadzony zostanie również program integracyjny (ognisko, gry i zabawy, pogadanki). Ponadto uczestnicy warsztatów będą przygotowywali imprezę mikołajkową na którą zaproszone zostaną dzieci z niepełnosprawnościami i te które na co dzień korzystają z zajęć na terenie ośrodka (łącznie 30 osób). Podczas imprezy mikołajkowej przeprowadzone zostaną gry i zabawy integrujące (zabawy zręcznościowe, zabawy przy muzyce) w drugiej części imprezy Mikołaj wręczy dzieciom paczki.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 13 września 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego pozytywnie rozpatrzył ofertę zarekomendował zadanie do dofinansowania kwotą 10.000 zł.

Kwiecień
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Multimedia