Top menu

OFERTA ODDZIAŁU REGIONALNEGO OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA - LUBUSKIE

W dniu 07 sierpnia br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłynęła oferta Oddziału Regionalnego Olimpiad Specjalnych Polska - Lubuskie na zadanie: Bezpośrednie przygotowanie zawodników województwa Lubuskiego – Zimowy Obóz Sportowy Kondycyjno - Techniczny, realizowane w okresie od 17.12.2023 r. do 31.12.2023 r. na wnioskowaną kwotę dofinansowania w wysokości 9.756,00 zł.

Celem realizowanego projektu będzie zorganizowanie zgrupowania dla 30 uczestników (zawodników z niepełnosprawnością intelektualną) z pięciu Klubów Olimpiad Specjalnych Lubuskie.

Podczas trwania obozu odbywać się będą zajęcia sportowe związane z :

- pływaniem,

- kształtowaniem wytrzymałości,

- tenisem stołowym,

- narciarstwem biegowym, narciarstwem zjazdowym, biegiem na rakietach śnieżnych.

Zadanie ma na celu doskonalenie umiejętności technicznych uprawianych dyscyplin, poprawę ogólnej sprawności oraz właściwe i motoryczne przygotowanie reprezentacji.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 09 sierpnia 2023 r. Zarząd Województwa Lubuskiego pozytywnie rozpatrzył ofertę zarekomendował zadanie do dofinansowania kwotą 9.756 zł.

Grudzień
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia