Top menu

OFERTA FUNDACJI „MIĘDZY NIEBEM A ZIEMIĄ”

W dniu 16 sierpnia br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłynęła oferta Fundacji „Między Niebem a Ziemią” na zadanie: Kobiety Między Niebem a Ziemią. Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Celem projektu są cykliczne, comiesięczne spotkania dla matek dzieci z niepełnosprawnościami, mające odbudowywać ich poczucie własnej wartości oraz zmniejszyć stres związany z wychowywaniem niepełnosprawnego dziecka. Udział w warsztatach zaowocuje podniesieniem umiejętności opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami, integracją chorych dzieci z lokalnym środowiskiem, zwiększeniem aktywności życiowej i zaradności osobistej a także udzielaniu pomocy w procesie ich rehabilitacji. Uczestniczki projektu będą spotykać się raz w miesiącu na warsztatach przygotowanych przez psychologów, coachów, radców prawnych oraz doradców zawodowych. Obok tematów merytorycznych ściśle związanych z niepełnosprawnością poruszane zostaną również zagadnienia skupiające się na matkach takie jak np. jak pracować nad swoimi emocjami, jak połączyć pracę zawodową z opieką nad dzieckiem niepełnosprawnym, w jaki sposób zadbać o swoją wewnętrzną wartość? Cykliczność spotkań będzie zapobiegać wykluczeniu społecznemu matek chorych dzieci, a przyczyni się do utworzenia stałej grupy wsparcia, w której beneficjentki będą mogły podzielić się swoimi doświadczeniami, jak również zasięgnąć porady specjalistów. 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 22 sierpnia 2023 r. Zarząd Województwa Lubuskiego pozytywnie rozpatrzył ofertę oraz zarekomendował zadanie do dofinansowania kwotą 10.000 zł.

Grudzień
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia