Top menu

OFERTA FUNDACJI LUSTRO

W dniu 11 sierpnia br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłynęła oferta Fundacji „Lustro” na zadanie: Zajęcia wytchnieniowe i edukacyjne dla dzieci z niepełnosprawnościami i ich opiekunów – Bądźmy w KOŃtakcie .

Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Głównym celem projektu jest integracja dzieci z niepełnosprawnościami z ich opiekunami poprzez spędzanie wspólnego czasu. Zadanie będzie realizowane w wymiarze siedmiu (cotygodniowych) dwugodzinnych  grupowych warsztatów wytchnieniowych i edukacyjnych, łączących zajęcia psychoedukacyjne z hipoterapią. Realizacja zajęć sprzyjać będzie nawiązywaniu, a następnie kontynuowaniu relacji rówieśniczych i polegać będzie na pokazaniu dzieciom jak ważna jest tolerancja, zrozumienie, niesienie pomocy i umiejętność proszenia o pomoc, a także w jaki sposób komunikować swoje potrzeby. Zróżnicowana forma i tematyka zajęć ma na celu uwrażliwienie uczestników na siebie i otaczającą ich naturę w postaci zwierząt uczestniczących w zajęciach oraz naukę empatii, odwagi, samodzielności i współpracy w grupie. Dzieci zostaną wyposażone w wiedzę oraz umiejętności z zakresu komunikacji i emocji, a czas wolny w trakcie każdego ze spotkań przeznaczony będzie na grupowe zabawy w gronie rówieśników i opiekunów zgodnie z upodobaniami między innymi: gra w piłkę, ping - ponga, badmintona, tor przeszkód, ćwiczenie równowagi na beczkach lub na sztucznym koniu do woltyżerki. Możliwość realizacji projektu wpłynie również na rozpoznawalność Fundacji i jej działań na obszarze województwa lubuskiego.       

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 22 sierpnia 2023 r. Zarząd Województwa Lubuskiego pozytywnie rozpatrzył ofertę oraz zarekomendował zadanie do dofinansowania kwotą 10.000 zł.

Grudzień
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia