Top menu

OFERTA FUNDACJI GOŚCINIEC POD DĘBEM

W dniu 16 września br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłynęła oferta Fundacji Gościniec Pod Dębem   na zadanie: „Gwiazdka dla seniora” – spotkanie wigilijne dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.

Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie będzie polegało na przeprowadzeniu:

- warsztatów plastyczno – florystycznych (2 spotkania po 5 godzin każde dla 10 uczestników), podczas warsztatów wykonywane będą kartki, ozdoby i stroiki świąteczne,

- warsztatów kulinarnych (5 godzinny warsztat dla 10 uczestników) podczas którego przygotowane zostaną świąteczne potrawy,

- spotkania opłatkowego (5 godzinne dla 30 osób z 3 gospodarstw opiekuńczych) podczas którego dla wszystkich uczestników zostanie przygotowany poczęstunek związany z tradycją Świąt Bożego Narodzenia, zapewniona zostanie również oprawa muzyczna (część artystyczna).

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 19 września 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego pozytywnie rozpatrzył ofertę zarekomendował zadanie do dofinansowania ze środków PFRON kwotą 9.400 zł.

Kwiecień
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Multimedia