Top menu

OFERTA FUNDACJI CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI 50+

W dniu 22 września br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) przez Fundację Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji 50+ na zadanie pn.: „Sprawność fizyczna, psychiczna i umysłowa seniorów to nasz cel” - o dotację w wysokości 9.200 zł.

Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt realizowany będzie w bloku tematycznym „Zdrowy Senior” przez instruktorów o wysokich umiejętnościach, z uprawnieniami do pracy z seniorami oraz osobami z niepełnosprawnościami. Podczas realizacji zadania wsparciem objęci będą seniorzy z niepełnosprawnościami. Zadanie polegać będzie na zorganizowaniu zajęć rekreacyjno – zdrowotnych, zajęć relaksacyjnych oraz zajęć rehabilitacyjnych. Zorganizowane zostaną również wykłady prozdrowotne (3 wykłady po 2 h dla ok. 60 osób). Osoby zainteresowane zostaną objęte wsparciem psychologicznym (indywidualne sesje z psychologiem – 30 h). Zorganizowanych zostanie 26 godzin zajęć ruchowych, relaksacyjnych jak i rehabilitacyjnych.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 23 września 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego pozytywnie rozpatrzył ofertę zarekomendował zadanie do dofinansowania kwotą 9.200 zł.

Styczeń
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Multimedia