Top menu

Konsultacje społeczne projektu Statutu Lubuskiej Rady Seniorów

Zarząd Województwa Lubuskiego zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Statutu Lubuskiej Rady Seniorów. Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

Projekt Statutu wraz z wzorem karty zgłaszania uwag dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze https://bip.lubuskie.pl/178/5086/Konsultacje_spoleczne  oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze https://bip.wrota.lubuskie.pl/rops/.

Konsultacje trwają od 11 sierpnia do 18 sierpnia 2023 r.Uwagi do projektu można zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@rops.lubuskie.pl

Grudzień
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia