Top menu

Konkurs pn. Lider Wsparcia Seniora

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że w ramach tegorocznych obchodów XXIV Lubuskiego Tygodnia Seniora ogłasza konkurs pn.: „Lider Wsparcia Seniora” - konkurs dla lubuskich pracowników socjalnych i innych osób zaangażowanych w pracę na rzecz seniorów,  pod honorowym patronatem Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak.

W konkursie mogą wziąć udział osoby zatrudnione na stanowisku pracownika socjalnego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej z terenu województwa lubuskiego, przedstawiciele zawodów pomocowych realizujący usługi na rzecz osób starszych w środowisku oraz przedstawiciele zawodów pomocowych - zaangażowani w pracę z osobami starszymi w instytucjach na terenie województwa lubuskiego, którzy w swojej pracy wyróżnili się działalnością na rzecz Seniorów. Zgłoszenia kandydata dokonuje kierownik/dyrektor placówki.

W konkursie wyłonionych zostanie trzech zwycięzców. Regulaminowymi nagrodami w konkursie będą 3 równorzędne nagrody: 3 vouchery po 1000 zł, do wykorzystania w sklepie RTV AGD. Zgłoszenia należy składać w siedzibie ROPS lub nadsyłać pocztą tradycyjną (decyduje data stempla pocztowego) do dnia 8 września 2023 r. na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Al. Niepodległości 36

65-042 Zielona Góra

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie oraz upowszechnianie informacji na Państwa terenie. Regulamin konkursu oraz inne dokumenty znajdują się w załączniku. Wymagane dokumenty przy składaniu zgłoszeń - formularz zgłoszeniowy i klauzula informacyjna (RODO). 

Bliższych informacji udzielać będą pracownicy jednostki pod numerami telefonów 68 323 18 85 oraz 68 323 18 88.

Grudzień
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia