Top menu

Kampania ,,STOP E-UZALEŻNIENIOM”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w terminie 22 listopada – 13 grudnia br. realizuje kampanię społeczną, której celem jest uwrażliwienie na problem uzależnień behawioralnych wśród dzieci i młodzieży – szczególnie zależy nam na zwróceniu uwagi społeczności lokalnej na palący problem uzależnień młodych ludzi od internetu, mediów społecznościowych, smartfonów czy gier komputerowych. W tym czasie w wybranych lokalizacjach Zielonej Góry i Gorzowa Wlkp. na wielkoformatowych bilbordach widoczna będzie wymowna grafika z obrazowym hasłem ,,WYLOGUJ SIĘ ZANIM PRZEPADNIESZ!” I w ten sposób chcemy Państwa zachęcić do refleksji, ponieważ problem stał się jeszcze poważniejszy od czasu lockdownu w 2020 roku. Pandemia spotęgowała zjawisko, więc nie wolno nam go ignorować.

W okresie trwania kampanii – na naszej stronie internetowej znajdą Państwo informacje o placówkach świadczących pomoc rodzinom dotkniętym problemem uzależnień behawioralnych, podamy także adresy ich stron internetowych oraz materiały edukacyjne, dzięki którym będzie można zgłębić tematykę. 20 października br. zorganizowaliśmy konferencję pn. ,,Uzależnienia behawioralne wśród dzieci i młodzieży. Konteksty zdrowotne i społeczno-kulturowe” poświęconą zagadnieniu. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, dlatego też czujemy się w obowiązku kontynuować tematykę i obiecujemy poświęcić jej jeszcze więcej uwagi w przyszłym roku, planując naszą działalność. W załączniku znajdą Państwo prezentację jednego z prelegentów październikowej konferencji - Roberta Rejniaka (Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (od 2001), terapeuta, trener i superwizor Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego, członek Motivational Interviewing Network of Trainers (od 2013 r.). Trener i instruktor programu wczesnej interwencji FreD goes net – certyfikat LWL Kordinationstelle Sucht w Munster, certyfikowany realizator programu CANDIS. Niezależny ekspert Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii). 

Tutaj należy szukać wsparcia i wiedzy o e-uzależnieniach i właściwych zachowań w sieci:

http://www.lopit.pl/uzaleznienia-behawioralne/ - LUBUSKI OŚRODEK PROFILAKTYKI I TERAPII ,,LOPiT” ZIELONA GÓRA - jest specjalistyczną placówką udzielającą świadczeń w zakresie uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych, udzielającą pomocy osobom wychodzącym z nałogu i ich rodzinom. Dysponuje szeroką kadrą specjalistów z zakresy psychiatrii, psychologii oraz terapii uzależnień. Ponadto oferuje kompleksowe programy pomocy terapeutycznej.

FUNDACJA ORANGE działa na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży. Uczy młodych, jak używać technologii mądrze i kreatywnie, aby mogli w pełni rozwijać swój potencjał i kompetencje niezbędne w przyszłości. Fundacja uczy zasad bezpiecznego internetu, podstaw programowania, robotyki, sztucznej inteligencji i druku 3d. W rozwoju umiejętności cyfrowych wspiera też nauczycieli i rodziców. A w jej działania włączają się pracownicy Orange jako wolontariusze. Fundacja została powołana w 2005 roku przez Orange Polska S. A. do realizacji celów społecznie użytecznych. Za swoje inicjatywy otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia.

Na stronie Fundacji wiele ciekawych artykułów:

https://fundacja.orange.pl/blog

 Szczególnie polecamy też poradnik stworzony przez specjalistów ,,DZIECI I TECHNOLOGIE: PORADNIK DLA RODZICÓW”.

https://fundacja.orange.pl/files/user_files/user_upload/Poradnik_Dzieci_i_ekrany.pdf

https://fdds.pl/ - FUNDACJA DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ - od 30 lat chroni dzieci przed przemocą i wykorzystaniem seksualnym. Zapewnia dzieciom i ich opiekunom wsparcie, profesjonalną pomoc psychologiczną i prawną. Uczy dorosłych jak mądrze i skutecznie reagować na przemoc wobec dzieci oraz co robić, gdy podejrzewają, że dziecko jest krzywdzone. Wspiera i angażuje rodziców, by wychowywali dzieci z miłością i szacunkiem. Wpływa na polskie prawo, by jak najlepiej chroniło interes dziecka. Każde dziecko zasługuje na dzieciństwo wolne od przemocy!

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę znana jest też jako Fundacja Dzieci Niczyje. Od kilku lat prowadzi edukację na temat bezpieczeństwa dzieci w sieci. Zajmuje się pomocą dzieciom, które doświadczyły: cyberprzemocy, kontaktu ze szkodliwymi treściami w internecie, m.in. pornografią, uwodzenia i wykorzystania seksualnego online, innych trudnych sytuacji związanych z korzystaniem z urządzeń ekranowych. FDDS  Wspiera rodziców w kształtowaniu właściwych nawyków korzystania z nowych technologii przez rodzinę. Fundacja doradza  profesjonalistom, gdy niebezpieczne sytuacje dotyczą ich uczniów, wychowanków lub klientów udzielając wsparcia w podejmowaniu interwencji na rzecz dziecka doświadczającego zagrożeń online. Główne działania w ramach poradni to : stacjonarne i online konsultacje psychologiczne, terapia indywidualna i grupowa, rodzinne spotkania rozwojowe, grupy wsparcia dla młodzieży i dorosłych, grupy psychoedukacyjne i rozwojowe, szkolenia i warsztaty. Więcej na stronie:

https://edukacja.fdds.pl/local/news/index.php

Na stronie Fundacji polecamy także raport ,,NEGATYWNE DOŚWIADCZENIA MŁODZIEŻY W TRAKCIE PANDEMII. RAPORT Z BADAŃ ILOŚCIOWYCH”

https://fdds.pl/_Resources/Persistent/5/0/0/e/500e0774b0109a6892ce777b0d8595f528adea62/Negatywne-doswiadczenia-mlodziezy-w-trakcie-pandemii.-Raport-z-badan-ilosciowych-1.pdf

Strona internetowa: www.uzaleznieniabehawioralne.pl

Strona Internetowa upowszechniająca wiedzę dotyczącą uzależnień behawioralnych, tutaj znajdą Państwo wiele artykułów i najnowszych badań dotyczących zagadnienia. Na stronie znajduje się także poradnia internetowa świadcząca pomoc w zakresie problematyki uzależnień behawioralnych. Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

https://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/poradnia-online/

Poradnia internetowa: Przychodnia Psyche rozpoczęła swoją działalność w roku 2011. Diagnozuje, leczy i prowadzi terapię zarówno dla osób dorosłych, młodzieży, jak i dzieci. Personel poradni Psyche  to specjaliści z wieloletnim stażem zawodowym. W zespole pracują psychoterapeuci, którzy ukształtowali swoją wiedzę i zebrali doświadczenie w różnych szkołach psychoterapeutycznych.

https://www.poradnia-psyche.pl/blog/uzaleznienia-behawioralne

https://www.poradnia-psyche.pl/kontakt

http://lsps.org.pl/kontakt/ - LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE jest jedną z najstarszych w regionie organizacji pozarządowych. Stowarzyszenie istnieje od 1991 roku, prowadząc działalność szkoleniową, terapeutyczną, doradczą i profilaktyczną. Jest organizacją pozarządową wpisaną na listę polskiego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej jako organizacja szczególnego zaufania.

Luty
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

Multimedia