Top menu

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zarząd Województwa Lubuskiego zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu  Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2030. Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

Konsultacje trwają od 22 kwietnia  do 28 kwietnia 2022 r.

Uwagi do projektu Programu można zgłaszać za pomocą formularza konsultacji w jeden z poniżej wymienionych sposobów:

  •  drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@rops.lubuskie.pl ;
  •  za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze , Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra
  • osobiście w godzinach 8:00–16:00 w poniedziałki i 7.30 -15.30  od wtorku do piątku w siedzibie  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze  w Sekretariacie,
    I piętro, pokój nr 10
Maj
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Multimedia