Top menu

KONSULTACJE RAPORTU Z BADANIA EWALUACYJNEGO: DIAGNOZA STANU I KIERUNKÓW ROZWOJU USŁUG SPOŁECZNYCH

Przedstawiamy raport końcowy z badania ewaluacyjnego obejmującego diagnozę stanu i kierunków rozwoju usług społecznych w województwie lubuskim oraz formularz do zgłaszania uwag.

 Prosimy o przesłanie ewentualnych uwag do 22 listopada br. na adres: d.kolkowska@rops.lubuskie.pl

W dniu 25 listopada br. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze organizuje spotkanie konsultacyjne, w trakcie którego będzie możliwość omówienia uwag i wątpliwości z autorami badania raportu. Zachęcamy do udziału w spotkaniu, które odbędzie się 25 listopada, godz. 10:00. Zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu prosimy również przesłać na adres: d.kolkowska@rops.lubuskie.pl .

 Liczymy na Państwa zaangażowanie, gdyż treść raportu będzie miała wpływ na projektowanie i finansowanie usług społecznych w województwie lubuskim.

Listopad
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Multimedia