Top menu

Informacja o wyniku naboru

Stanowisko: Główny specjalista

Charakter stanowiska:  specjalista  ds. badań i analiz w projekcie „Efekt synergii – koordynacja lubuskiego włączenia społecznego”

Wymiar czasu pracy: 1/4 etatu

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022r.poz.530) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko: Główny specjalista, charakter stanowiska: specjalista ds. badań i analiz   został wybrany Pan Konrad Stępnik zam. w Krakowie.

UZASADNIENIE

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko: Główny specjalista,  charakter stanowiska:  specjalista ds. badań i analiz, ofertę pracy złożył 1 kandydat, który spełnił  wymagania formalne. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pan Konrad Stępnik wykazał się wiedzą gwarantującą prawidłową realizacją zadań w zakresie zagadnień związanych ze stanowiskiem.

Lipiec
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Multimedia