Top menu

Informacja o wyniku naboru

Stanowisko: Inspektor

Charakter stanowiska: stanowisko koordynatora pracy poradni wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022r. poz.530 z późn.zm.)  informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko koordynatora pracy poradni wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym  w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze została wybrana Pani Kamila Górna zam. Sulechów.

UZASADNIENIE

 W wyniku ogłoszenia o naborze na koordynatora pracy poradni wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym  w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze ofertę pracy złożyła  1 kandydatka, która spełniła wymogi formalne.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pani Kamila Górna wykazała się wiedzą gwarantującą prawidłową realizację zadań w zakresie zagadnień związanych ze stanowiskiem.

Luty
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

Multimedia