Top menu

Informacja o wyborze partnera

Na podstawie art. 39 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz.U.2022 poz. 1079 ze zm.) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że w wyniku oceny oferty złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym naborze do pełnienia funkcji partnera w celu wspólnej realizacji projektu została wybrana Fundacja na rzecz Collegium Polonicum z siedzibą w Słubicach ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice, KRS 0000143477.

Grudzień
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia