Top menu

Informacja o wyborze Wykonawcy – obsługa prawna

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego oraz oceny ofert złożonych w niniejszym zapytaniu, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę następującego Wykonawcy:

Nazwa podmiotu: Kancelaria Adwokacka Michał Maj

Siedziba: 65-783 Zielona Góra, ul. Prosta 53E/37

Lipiec
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Multimedia