Top menu

Informacja o projekcie

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach, za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje o realizowanym projekcie: „Aktywizacja osób pozostających bez pracy będących w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w powiecie słubickim (VIII)” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym w ramach osi priorytetowej 6 „Regionalny rynek pracy” Działania 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy”.

Informacja o projekcie umieszczona jest także na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach www.pupslubice.pl  w zakładce Fundusze Europejskie- RPO Lubuskie 2020.

Październik
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Multimedia