Top menu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Stanowisko: Główny specjalista

Charakter stanowiska: stanowisko ds.  rozliczeń finansowo - księgowych ½ etatu,  zatrudnienie na czas realizacji projektu pn. Zielone gospodarstwa opiekuńcze”

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022r. poz.530 z późn.zm.)  informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko ds. rozliczeń finansowo - księgowych ½ etatu, zatrudnienie na czas realizacji projektu pn. „Zielone gospodarstwa opiekuńcze” w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze została wybrana Pani Małgorzata Strugielska zam. Zielona Góra.

UZASADNIENIE

  W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko ds. rozliczeń finansowo - księgowych ½ etatu, zatrudnienie na czas realizacji projektu pn. „Zielone gospodarstwa opiekuńcze” w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze ofertę pracy złożyła 1 kandydatka, która spełniła wymogi formalne.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pani Małgorzata Strugielska wykazała się wiedzą gwarantującą prawidłową realizację zadań w zakresie zagadnień związanych ze stanowiskiem.

Listopad
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Multimedia