Top menu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Stanowisko: Inspektor

Charakter stanowiska: stanowisko ds. administracyjno – księgowych i budżetu

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022r. poz.530 z późn.zm.)  informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko ds. administracyjno – księgowych i budżetu w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze została wybrana Pani Agnieszka Trubiłowicz zam. Zielona Góra.

UZASADNIENIE

  W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko ds. administracyjno – księgowych i budżetu w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze ofertę pracy złożyła 1 kandydatka, która spełniła wymogi formalne.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pani Agnieszka Trubiłowicz wykazała się wiedzą gwarantującą prawidłową realizację zadań w zakresie zagadnień związanych ze stanowiskiem.

Kwiecień
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Multimedia