Top menu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Stanowisko: Podinspektor, charakter stanowiska: stanowisko ds. administracji w Ośrodku Adopcyjnym w Gorzowie Wlkp.,  w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze. Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022r. poz.530 z późn.zm.)  informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko: Podinspektor, charakter stanowiska: stanowisko ds. administracji w Ośrodku Adopcyjnym w Gorzowie Wlkp. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze została wybrana Pani Anna Zielińska zam. Gorzów Wlkp.

UZASADNIENIE

  W wyniku ogłoszenia o naborze ofertę pracy złożyły 4  kandydatki, które spełniły wymogi formalne. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pani Anna Zielińska wykazała się wiedzą gwarantującą prawidłową realizację zadań w zakresie zagadnień związanych ze stanowiskiem.

Październik
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Multimedia