Top menu

Gala konkursu Lubuski Włącznik – Lider Biznesu Społecznego

24 września 2021 r. w Zaborze w Centrum Winiarstwa odbyła się Gala rozstrzygnięcia konkursu Lubuski Włącznik - Lider Biznesu Społecznego. Wyróżnione Podmioty Ekonomii Społecznej w Koronie, to wyjątkowe przedsiębiorstwa, które w dobie PANDEMII wykazały się wyjątkową postawą, aktywnie włączały się w walkę ze skutkami pandemii i wspierały społeczność lokalną w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.

W Kategorii "Podmiot Ekonomii Społecznej w Koronie" zwyciężyli :

- Fundacja Nasz Dom z Lutola Mokrego;

- Związek Organizacji Pomocowych z Gorzowa Wlkp.;

- Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "EDEN" z Kożuchowa.

Kapituła konkursowa postanowiła wyróżnić także:

- Stowarzyszenie STOLINA ze Zwierzyna;

- Fundację Dom Ojca w Brodach.

Wśród Laureatów Kategorii "Urząd przyjazny podmiotom ekonomii społecznej" zwyciężyli :

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu;

- Urząd Miejski w Nowej Soli;

- Gmina Dobiegniew.

Wyłonieni zwycięzcy to jednostki, które są najbardziej zaangażowane w rozwój sektora ekonomii społecznej w naszym regionie, a także najaktywniej wspierają i współpracują z podmiotami ekonomii społecznej. W trakcie gali został również rozstrzygnięty drugi konkurs - „Biznes wrażliwy społecznie” organizowany przez  Fundację na rzecz Collegium Polonicum.  Jego celem było zaprezentowanie dobrych praktyk firm z województwa lubuskiego, które realizują inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, w tym współpracują z podmiotami ekonomii społecznej działając na rzecz spójności społecznej.

Laureatami zostali:

- M&J Sp. Z.O.O,  Perceptus Sp. Z.O.O oraz Apator Rector sp Z.O.O

Wyróznieni:

- Biegostacja oraz  OLOWE.

Jeszcze raz Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy za obecność.

Przypomnijmy:

Celem konkursu było wyłonienie podmiotów ekonomii społecznej, które wykazały się wyjątkową postawą w czasie pandemii, w szczególności realizowały działania mające na celu walkę ze skutkami pandemii lub działania wspierające społeczność lokalną w tym okresie. Natomiast w kategorii Urząd Przyjazny Podmiotom Ekonomii Społecznej wyłoniono jednostki samorządu terytorialnego, które są najbardziej zaangażowane w rozwój sektora ekonomii społecznej, a także najaktywniej wspierają i współpracują z podmiotami ekonomii społecznej.

Do konkursu zgłosiło się 36 podmiotów w tym: 11 Stowarzyszeń, 10 Spółdzielni Socjalnych, 10 Fundacji, Warsztat Terapii Zajęciowej oraz Centrum Integracji Społecznej oraz po raz pierwszy w historii konkursu 3 Koła Gospodyń Wiejskich.

W kategorii „URZĄD PRZYJAZNY PODMIOTOM EKONOMII SPOŁECZNEJ” jury oceniało 14 podmiotów: 6 Ośrodków Pomocy Społecznej, 2 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Dom Pomocy Społecznej, 5 Urzędów Gminy.

Fotorelacja - http://es.lubuskie.pl/pl/Aktualnosci/Za-nami-Gala-rozstrzygniecia-konkursu-Lubuski-Wlacznik-Lider-Biznesu-spolecznego

Styczeń
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Multimedia